Zemní a výkopové práce

 • Výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plyn, kanalizace)
 • Terénní úpravy hydraulickou svahovací lžící
 • Výkopy bazénů, sklepů, jímek a septiků
 • Základové pásy domů a plotů
 • Demoliční a bourací práce

 

Dovoz materiálů

 • Písek na betonování i na maltu
 • Drcené kamenivo různých frakcí z kamenolomu
 • Beton
 • Cihelný a betonový recyklát
 • Okrasné kačírky

Odvoz a likvidace odpadů

 • Stavební suti a betonu
 • Výkopové zeminy
 • Dřeva
 • Komunálního odpadu